من عضو پيشين مجاهدين خلق هستم بيش از بيست سال در اين فرقه بسر برده ام فرقه مجاهدين صرفا يك گروه نيستند مجاهدين يك بيماري هستندكه در جامعه ايران از سالهاي قبل وجود داشته اين بيماري بايستي با اطلاع رساني و آگاه سازي نابود شود و نسل جوان ايراني را در مقابل آن اپيدمي كرد. اين چيزي است كه من به نوبه خود وظيفه انساني و ميهني ام مي دانم باشد كه هيچ انساني به اين گرداب نيفتد.

منبع : بیماری مجاهدين خلق |معرفی سایت
برچسب ها : مجاهدين